Advanced Analytics
Advanced Analytics
23 May 2017
€ 300

 

 

10.00  Welkom
10.15  BI versus Analytics Marijn Plomp, VU-Amsterdam
Op de golven van de 'Big Data'-hype en als gevolg van zowel interne als externe druk, bewegen steeds meer organisaties van Business Intelligence naar Analytics, of willen die beweging juist graag in gang zetten. Aan de hand van de de laatste wetenschappelijke inzichten zal Marijn een overzicht geven van wat het verschil is tussen BI en Analytics, waarom veel organisaties deze stap willen maken en hoe dit te aan te pakken. Tijdens deze presentatie, die de aftrap vormt voor de rest van het programma, passeren onder andere volwassenheidsmodellen en het concept 'fast data' de revue.
11.15 Koffie en thee
11.45 Een kijkje in de keuken van Advanced Analytics, Jeroen de Haas,
Jeroen laat in zijn presentatie een korte impressie zien van wat er onder de motorkap gebeurt. Maar voornamelijk zal zijn verhaal gaan over de voordelen van Advanced Analytics voor de business. Dit doet hij aan de hand van een paar cases.  
12.30 Lunch
13.30 Eerste ronde parallel Cases

Case 1 Travelbird, Rob Winters
Agile Advanced Analytics,In six months, a team of three peopleat TravelBird built an infrastructure and decision engine to personalize every message and interaction.
The trick? An agile development
approach, adaptable data
environment, and leverage of
open source technologies.
In this talk I will discuss the problem space, technical approach, and organizational/ project management
challenges encountered when trying toachieve change at such a rapid pace. 

Case 2 ING, Steven Laan   

Real time transaction forecastingIn this presentation Steven will talk
about the Why, What, and How of
real time transaction forecasting.
Topics include: visual end product,
architecture landscape,
actor system solution and a bit of ING Way of Working

Case 3 Bright Cape, Emiel Bangert,
Analyse technieken in het domein advanced analytics 


Tijdens de sessie zal er ingegaan worden op nieuwe analyse technieken in het domein advanced analytics. Te denken valt aan tekst analyse en machine learning algoritmen.14.15 Koffie/Thee
14.45 Tweede ronde parallelsessies  
Case 1 Leren verbeteren met gegevens over voorgeschreven medicijnen: de eerste stappen met analytics op de Santeon Farmadatabase , Bram Plouvier

De Farmadatabase (https://www.santeon.nl/santeon-farmadatabase/) is opgezet om de patientenzorg te verbeteren door gegevens over het voorschrijven van medicatie te analyseren in relatie tot de uitkomsten van de geleverde zorg. De infrastructuur is succesvol opgezet en de data van de ziekenhuizen wordt verzameld. Nu is het tijd om te oogsten... Maar, hoe kun je interessante verschillen tussen ziekenhuizen opsporen en zichtbaar maken? En hoe communiceer je die resultaten richting de behandeld artsen en apothekers zodat zij van elkaars praktijk kunnen leren? Bram zal in zijn presentatie laten zien hoe hij dit soort vragen als aspirant data scientist benadert.
 
Case 2 Analytics Culture, Marc van OpbergenWhat to do with those data scientists? Where do they fit in? I quote a client:  “Give them some room in the basement, let them pick their own furniture, throw in some pizza’s and coke, give them all our data and modern technology and let’s see what happens”. In other words: I don’t have a clue yet. So how do we go about making connection between the existing (corporate)  culture and the business analytics attitude? Marc’s workshop will give you  insights, both scientific and through practical examples 
Case 3 Boskalis.world, Kees Pruis
 Voor Boskalis is data inmiddels cruciaal voor het uitvoeren van operationele en strategische beslissingen. Om gedegen data analyses uit te voeren is het van belang dat de stappen in de dataketen worden gevolgd, (data-informatie-kennis-wijsheid). Binnen Boskalis is het programma Boskalis.World gestart. De belangrijkste missie van het programma is het centraliseren van data en het verrijken van deze data met behulp van algoritmes. Op deze manier vormen databronnen zoals sensordata, positiegegevens en weerinformatie een belangrijke meerwaarde voor Boskalis.

 
15.30 Human life beyond Analytics, by Barry Devlin

When big data first came to prominence, we thought it would improve and transform business through advanced analytics. And so it did, enabling completely new data-driven approaches to marketing, manufacturing, and more. What we missed was that it would also transform society, particularly through its enablement of an extensive and novel wave of artificial intelligence (AI). The question now is: how will human life look as big data, advanced analytics and AI, rather than software, “eat the world”?

From chat-bots to autonomous vehicles, from game playing to decision making, from fake news to deep learning, a combination of big data, algorithms and AI is transforming work, politics, media, and economics. In some areas, it’s just becoming visible, in other areas the outcomes seem clear. But unintended consequences lurk at every turn. In this keynote, Dr Barry Devlin explores the possible ethical, economic and social consequences of the current growth of a data-driven, algorithmic, AI-implemented world . 
16.45  Afsluiting 
17.00  Drankje en hapje 
 

BI-Podium Yearbook
2013 - 2014Order or take a peek >
Aankomende events
BI-Podium Tweets
My week on Twitter 🎉: 3 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/u5N1GjTIw1
My week on Twitter 🎉: 1 Mention. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/H0N38mlJb9
My week on Twitter 🎉: 3 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/iWLy5wbhEY
My week on Twitter 🎉: 4 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/WuLhYpOPjp
My week on Twitter 🎉: 3 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/pTUCzRdVC9
My week on Twitter 🎉: 1 Like, 6 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/MXPRpEwxoi
My week on Twitter 🎉: 4 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/9GLK4mVJdf
My week on Twitter 🎉: 1 Mention, 4.76K Mention Reach, 5 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/2tmmNPgxzC
My week on Twitter 🎉: 1 Like, 4 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/ENUyvQ5qxJ
My week on Twitter 🎉: 1 Mention, 4.7K Mention Reach, 2 New Followers. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/X3fqtNWmZs
My week on Twitter 🎉: 1 Like. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/sQZVxarDYu
Dit doet me weer beseffen hoe trots ik ben dat ik een vrouw ben
Zit vol verbazing te luisteren naar #rtllatenight over #ING. Ik zit al meer dan 60 dagen te wachten op een betaling van een factuur.
My week on Twitter 🎉: 21 Likes, 15 Retweets, 11.9K Retweet Reach. See yours with https://t.co/hRFagP1Rl9 https://t.co/1vk9P9xh8g
@daanbakboord Hè Daan, was je er ook!! Heb ik je toch helemaal gemist! Jammer
#ctdata Data in de Directiekamer: gemist?! Erg jammer voor je! Hou #ctdata in de gaten komen nog meer mooie onderwerpen
#ctdata: tipje van de sluier: vraag altijd wat is het probleem? Dat in aansluiting met wat je als business nodig hebt.
Houd mij op de hoogte